Unesite pojam za pretragu ili na Esc izađite

O TRESKAVICI

Planina vode, leda, flore i faune, na kojoj se dešavaju stalni seizmički pokreti neprimjetni za čovjeka. Planina za koju se kaže da na sebi nosi 365 stalnih izvora pitke vode, 5 stalnih jezera i 5 većih vodotoka sa mnoštvom manjih potočića. Njen najveći vrh sa 2088 m.n.v je Đokin toranj ili Paklijaš ili Mala ćaba u zavisnosti od područja govora, svako ime ima duboku vezu između čovjeka i prirode, samim dolaskom shvatićete zašto nosi sva tri različita naziva. Spajanjem 10 njenih vrhova preko 2000 m.n.v čini Ćabenski cirk.

U njenom podnožju na rijeci Željeznici koja izvire iz pećine, a svojim erozivnim radom isklesala je prirodni fenomen Kazane kroz koje voda protičući na posmatrača ostavlja utisak kao da ključa.

Mapa

bs_BABS