Unesite pojam za pretragu ili na Esc izađite

Vrbas je rijeka koja nastaje na Zec planini, dio planine Vranice. Od izvora do ušća dugačka je 250KM i ulijeva se u rijeku Savu. Tokom svog toka prolazi kroz Skopljansku kotlinu, Vinačku klisuru, Jajačku kotlinu, kanjon Tijesno i kroz Banjalučku kotlinu, a donjim tokom preko svoje makroplavine završava u Lijevče polju. Vrba nudi brojne pogodnosti za turizam od čega se ističu kanjon Tijesno i rafting na Vrbasu. Riječno korito Vrbasa presjeca najveći grad na njegovim obalama Banja Luku i protiče pored tvrđave Kastel. Stanovnici Banja Luke sagradili su unikatni čamac Dajak, koji predstavlja još jednu nezaobilaznu atrakciju. Vrbas je simbol Banja Luke, opjevan više puta tokom svog postojanja, čije riječi govore o mladosti ljubavima koje su imale srećne ali tužne završetke.

bs_BABS