Unesite pojam za pretragu ili na Esc izađite

Pokitika privatnosti turističke agencije Bosnia Outdoor

Opšti uslovi

Korišćenjem ove aplikacije, prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao Korisnika i BosniaOutdoor Agencije, koja je vlasnik ove aplikacije. Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, prihvatanje ovih Uslova korišćenja smatra se zaključenjem ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se prilikom korišćenja usluge pridržavati ovih Uslova korišćenja.

Otvaranje Korisničkog naloga dozvoljeno je samo licima koja su navršila najmanje 15 godina života, pa prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potvrđujete i garantujete da ste dovoljnog uzrasta za korišćenje Usluge.

Svi sadržaji objavljeni aplikaciji su u isključivom vlasništvu Agencije BosniaOutdoor i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera agencije, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Bosnia Outdoor agenicje.

Sadržaj aplikacije kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Agenciji BosniaOutdoor, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Agenciju BosniaOutdoor. Korišćenjem sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kom delu sadržaja kojem pristupate

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i celokupan Sadržaj dostupan na sajtu i/ili aplikaciji je u isključivom vlasništvu Agencije BosniaOutdoor ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na agenciju.

Privatnost podataka

Da bi ispunili Vaše zahteve i potrebe, Agencija BosniaOutdoor prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog sajta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. Agencija BosniaOutdoor se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta. Agencija BosniaOutdoor poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na aplikaciji i ostale podatke o korisniku, agencija  neće davati na uvid trećoj strani sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima.

Svi lični podaci (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće se u skladu sa Izjavom o privatnosti Aplikacije. Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni. Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo aplikaciju

Ograničenje odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Agencija BosniaOutdoor, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Agencija BosniaOutdoor u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju aplikacije, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledicnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete. Ukoliko iz bilo kog razloga, upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potebom za servisiranjem opreme Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Celokupan sadržaj, informacije, proizvodi, materijali i usluge, prikazani na ovom Sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.

Ponašanje korisnika

Agencija BosniaOutdoor zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatra nepristojnim, klevetničkim, ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim. Korisnički nalozi registrovanih korisnika vlasništvo su davaoca usluge i svaka zlopotreba istih je kažnjiva u skladu sa važećim zakonom. Svaki korisnik ima pravo registovati i koristiti jedan korisnički nalog. Višestruke registracije i korišćenje više korisničkih naloga mogu dovesti do suspenzije svih korisničkih naloga istog korisnika

Turistička agencija "Bosnia Outdoor"
bs_BABS