Unesite pojam za pretragu ili na Esc izađite

Opšti uslovi putovanja turističke agencije Bosnia Outdoor

 1. PREDUGOVORENO OBAVJEŠTENJE:

Potpisivanjem standardnog Ugovora o putovanju – Potvrda putovanja, svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (Putnik) potvrđuje da je primio Opšte uslove, program putovanja, da ima je upoznat sa odredbama i uslovima kao i svi putnici iz Ugovora i da ih/ih u potpunosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim izletima i putnim osiguranjem.

Kada “BOSNIA OUTDOOR” prodaje aranžmane drugog organizatora putovanja kao subagent, dužan je to navesti u Ugovoru-Potvrdi, u kom slučaju se primenjuju opšti uslovi putovanja organizatora.
Prije sklapanja Ugovora, organizator može promijeniti opis svojih usluga u programu u bilo koje vrijeme, a putnika treba obavijestiti o tim promjenama prije sklapanja Ugovora-Potvrde. Kupovinom jednog od aranžmana putnik uspostavlja pravni odnos s BOSNIA OUTDOOR. Na Potvrdi ugovora putnik potpisuje klauzulu (upoznat sam s općim uvjetima putovanja) i potpisivanjem prihvaća ove uvjete koji predstavljaju zakonsku obvezu i za putnika i za BOSNIA OUTROOR. Ako se Agencija pojavljuje kao pod-agent drugog organizatora putovanja, odnosno ako prodaje aranžmane drugih organizatora putovanja, dužna je upoznati putnika s općim uvjetima putovanja tog organizatora, u tom slučaju općim uvjetima putovanja i važe navedeni uslovi.

 1. PRIJAVE I UPLATE:

Putnik se može prijaviti putem interneta, e-mailom ili lično na adresu agencije. Registracija je važeća ako je između agencije i putnika potpisan Ugovor-Potvrda, poštujući zakon o zaštiti potrošača i zaključujući ugovore na daljinu. Prilikom registracije i potpisivanja ugovora putnik je dužan uplatiti akontaciju u iznosu od 40% cijene aranžmana, a ostatak uplate izvršiti prije početka aranžmana, osim ako u ugovoru nije drugačije određeno . Ako putnik ne izvrši uplatu na vrijeme, agencija BOSNIA OUTDOOR zadržava pravo raskinuti ugovor i otkazati putovanje bez povrata akontacije.

 1. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:
 • zaključiti Ugovor-Potvrdu putovanja s putnikom putem ugovora na daljinu ili u prostorijama agencije,
 • predati putniku pisani program putovanja i opće odredbe i odredbe putovanja,
 • obavijestiti putnika o ponudi putnog osiguranja,
 • da se brine o pravima i interesima putnika.
 1. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:
 • da se prije potpisivanja Ugovora detaljno upoznaju sa Programom i Općim uslovima putovanja i da istaknu posebne zahtjeve koji nisu obuhvaćeni objavljenim programima
 • da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom
 • pravovremeno dostaviti organizatoru točne i potpune podatke, dokumente potrebne za organizaciju putovanja i jamčiti da on/ona, njegova dokumenta i prtljaga ispunjavaju zahtjeve utvrđene propisima našeg, tranzitnog i odredišnog odredišta zemlje.
 1. CIJENA ARANŽMANA ZA PUTOVANJE:

Cijene svih putnih aranžmana izražene su u konvertibilnim markama (BAM), osim ako program ne predviđa drugačije. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet pritužbi putnika. Cijena iz Ugovora uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije usluge; smještaj, prehranu, usluge prijevoza, pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge program putovanja definira jedinstvenu cijenu.

Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako ugovorom nije drugačije određeno); aerodromske takse, lučke takse, izborne karte, izleti, troškovi viza, posluga u sobu, hotelski ljekar, telefon, klima uređaj i druge usluge. Sve vrste dodatnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci itd.) Putnik plaća posebno u agenciji, a prilikom registracije dužan je zatražiti da se iste uključe u Ugovor-potvrdu.

 1. PROMJENA CIJENE PUTOVANJA:

Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja Ugovora-Potvrde došlo do promjene tečaja ili promjene tarifa prijevoznika i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Za povećanje objavljene cijene od 10% nije potreban pristanak putnika, a povećanje se može odnositi samo na dio usluga koje putnik već nije platio. Ako je povećanje cijene veće od 10%, putnik ima pravo raskinuti ugovor pismenom izjavom bez obaveze naknade naknade Organizatoru, ali najkasnije u roku od 48 sati od podnošenja izvještaja o promjeni cijene. Ako putnik u navedenom roku pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da se slaže s novom cijenom. Naknadna sniženja cijena (npr. Last minute ponuda) ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnova za bilo kakvu pritužbu putnika prema organizatoru.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Smještajni kapaciteti i smještajne jedinice, prijevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje, različiti su i nisu uporedivi po destinaciji, čak ni unutar iste destinacije. Kvaliteta usluge prvenstveno ovisi o cijeni aranžmana, odabranoj destinaciji i kategorizaciji utvrđenoj lokalno-nacionalnim propisima i izvan su kontrole organizatora.
Datum početka i završetka putovanja, određen programom, ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu ili odredištu. Vrijeme dolaska i odlaska putnika, kao i ulazak ili izlazak putnika iz smještajnog objekta uvjetovano je procedurama na graničnim prijelazima, uslovima na putu, dozvolama nadležnih organa, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koja može uticati na vrijeme polaska zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava na koja organizator ne može utjecati, a zbog takvih slučajeva organizator nije odgovoran. Prvi i zadnji dan programa namijenjeni su putovanju i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili odredištu, već samo označavaju kalendarski dan početka i kraja putovanja, pa organizator ne snosi odgovornost za večernje, noćne ili rane termine jutarnji let, ulazak u sobu u kasnim večernjim satima. sati, napuštanje hotela u ranim jutarnjim satima i slično.

Za zračne aranžmane, dogovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 sata prije prvog najavljenog vremena polaska aviokompanije. U slučaju pomicanja navedenog vremena polaska aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, ali se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti zračnog prometa. Po pravilu, polazak-dolazak, poletanje-slijetanje aviona na čarter letovima je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, a ako je npr. Ako je ugovoren početni ili završni obrok u obliku tzv. „Hladnog obroka“ izvan ili u smještajnom objektu, smatra se da je Ugovor u potpunosti izvršen.

Za putovanje autobusom dogovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, u pravilu 30 min. prije najavljenog vremena polaska. Dogovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme dolaska autobusa posljednjeg dana putovanja do mjesta polaska ili drugog mjesta predviđenog programom.

Usluge turističkog vodiča, pratnje, lokalnog vodiča, planinarskog vodiča ne podrazumijevaju njihovo stalno i stalno prisustvo, već samo onako kako je predviđeno programom. Usluge lokalnog predstavnika su kontakti i potrebna i neophodna pomoć putniku prema unaprijed dogovorenim periodima periodičnih dužnosti objavljenim na oglasnoj ploči ili na drugi prikladan način.

 1. SMJEŠTAJ, TRANSFER I TRANSPORT:

Raspored prostorija određuje recepcija u smještajnom objektu. Ponuđeni hoteli mogu se sastojati od nekoliko istih ili različitih smještajnih objekata i smještajnih jedinica. Ako putnik nije izričito dogovorio smještaj sa posebnim karakteristikama, prihvatit će svaku službeno registriranu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanu u programu putovanja. Smještaj putnika je najranije u 15 sati. na dan korištenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 10 sati na dan korištenja usluge. Putnik nema pravo na povrat novca zbog proizvoljne ili vlastite krivnje uzrokovane prijevremenim odlaskom iz hotela ili cijene smještaja ili prijevoza.

Smještaj u jednokrevetnoj sobi uvijek je na zahtjev i uz nadoplatu. Trokrevetne i četverokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji i apartmani) u skladu su s kategorizacijom domicilne zemlje (pomoćni ležajevi su metalne i drvene preklopne konstrukcije koje mogu značajno pogoršati kvalitetu smještaja) i ne preporučuju se odraslim osobama.

Organizator može promijeniti ugovoreni smještaj, bez pristanka putnika, u smještaj u objektu iste ili više kategorije o vlastitom trošku, a smještaj u objektima niže kategorije može se obaviti uz pristanak putnika i vratiti mu razliku cijena s relativno sniženom kategorijom smještaja.
Raznolikost i kvaliteta hrane ovise uglavnom o cijeni aranžmana, kategoriji objekta, destinaciji, lokalnim običajima, bez obzira na to je li usluga zasnovana na principu samoposluživanja ili posluživanja (jelovnik). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INCLUSIVE LIGHT, kao i svaka druga, podliježe internim hotelskim pravilima i ne mora biti ista u istoj kategoriji na istoj destinaciji. Prijevoz autobusom obavlja se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijima koji važe u zemlji u kojoj je prijevoznik registriran, a koju je agencija ili organizator angažirao. Agencija ima pravo unajmiti sve vrste turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o udobnosti, bez prethodnog obavještavanja putnika. Mjesta u autobusu se dogovaraju prilikom zaključenja Ugovora u agenciji. Rutu, pauze, mjesto i duljinu njihovog trajanja određuje vozač-vodič, koji također ima pravo mijenjati red vožnje i plan puta zbog neizbježnih okolnosti.

 1. PUTNIČKI DOKUMENTI, ZDRAVSTVO I PRAVNI PROPISI:

Uslovi objavljeni u programu putovanja za turiste koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Putnik koji stiže u BiH dužan je poštivati ​​carinske obaveze prilikom prelaska graničnih prijelaza te po potrebi imati valjane dokumente, putno i zdravstveno osiguranje i vizu. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost pri prodaji aranžmana ako je putnik postupio suprotno ovom članku.

Svi uslovi objavljeni u programu za putovanja izvan Bosne i Hercegovine odnose se isključivo na građane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine. Organizator nije odgovoran i nije dužan obavijestiti putnike državljane drugih zemalja o uslovima (viza, carina, zdravstveno stanje itd.) Koji se primjenjuju na zemlju odredišta ili tranzita, ali obavezu stranog državljanina da obavijesti nadležne konzulat i potrebni uslovi i dokumenti pružaju blagovremeno i uredno.

Putnik koji putuje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu i predati organizatoru ispravne i potpune podatke i dokumente za dobijanje vize, ako ih pribavi organizator. Službenik organizacione agencije ili posrednika nije ovlašten utvrđivati ​​valjanost putnih i drugih dokumenata i dokumenata. Kada organizator posreduje u procesu podnošenja dokumentacije, on/ona ne garantira dobijanje vize ili dobijanje vize na vrijeme i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih i drugih dokumenata ili ako to učine granične vlasti ili imigracijske službe ne dozvoljavaju ulazak, tranzit ili dalji boravak. Ako putnik izgubi putne dokumente ili mu ih ukradu tokom putovanja, dužan je na vrijeme o svom trošku dostaviti nove i snositi svu moguću štetu i posljedice po tom osnovu.

Putnik je dužan organizirati posebne usluge u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem, poput specifične prehrane, karakteristika smještaja itd. Zbog kronične bolesti, alergija, invaliditeta itd. U protivnom organizator ne preuzima nikakve posebne obaveze, odgovornost ili oštećenja po tom osnovu. Za putovanja u zemlje u kojima vrijede posebna pravila, koja uključuju obavezno cijepljenje ili kupovinu određenih dokumenata, putnik je dužan obaviti potrebna cijepljenja i dostaviti odgovarajuće potvrde te snositi sve posljedice i štetu. Putnik je dužan strogo poštivati ​​carinske, devizne itd. Propise Bosne i Hercegovine, tranzita i zemalja u kojima boravi, a u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega ostalog, sve posljedice i troškove snosi putnik. Ako se putovanje ne može realizirati zbog propusta putnika u vezi s odredbama ove točke, primjenjuju se odredbe točke 10. ovih uvjeta.

 1. OTKAZIVANJE DOGOVORA PUTNIKA:

Aranžman se može otkazati samo lično u Agenciji ili putem Interneta ako je potvrda ugovora potpisana putem elektroničkog poslovanja na osnovu ugovora na daljinu.

Ako Agencija djeluje kao subagent, primjenjuju se Opći uvjeti putovanja organizatora putovanja.

Ako Agencija djeluje kao organizator putovanja, putnik može otkazati putovanje pod sljedećim uvjetima:

 • za otkazivanje do 30 dana prije početka aranžmana zadržava se 5% cijene aranžmana po osobi
 • za otkazivanje 29-20 dana prije početka aranžmana zadržava se 10% cijene aranžmana po osobi
 • za otkazivanje 19-11 dana prije početka aranžmana zadržava se 30% cijene aranžmana po osobi
 • za otkazivanje 29-20 dana prije početka aranžmana zadržava se 10% cijene aranžmana po osobi
 • za otkazivanje 29-20 dana prije početka aranžmana zadržava se 10% cijene aranžmana po osobi
 • za otkazivanje do 30 dana prije početka aranžmana zadržava se 5% cijene aranžmana po osobi

Isti uslovi važe za promjenu aranžmana kao i za otkazivanje aranžmana. Ako kupac aranžmana odustane nakon početka programa, zadržava se cijeli iznos aranžmana po osobi. U slučaju nepredviđenih okolnosti (smrt, bolest …) kupac je dužan dostaviti odgovarajuće dokaze. U takvim slučajevima kupac ne plaća naknadu prema navedenoj skali, već samo agenciji plaća stvarne ili nastale troškove.

 1. OTKAZIVANJE I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD ORGANIZATORA:

Organizator može odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično, u slučaju izvanrednih okolnosti koje bi, ako su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog da organizator ne objavi program i ne zaključi ugovore, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je organizator dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije zakazanog početka putovanja, uz obvezu da putniku u potpunosti vrati najkasnije do kraja dana uplaćena sredstva više od 8 dana od datuma otkazivanja.

Osim ako nije drugačije navedeno u programu putovanja, da bi se putovanje realiziralo, minimalni broj prijavljenih putnika trebao bi biti: za putovanje autobusom 40 putnika, za putovanja redovnim avioprijevoznicima u Europi 20 putnika, za putovanja interkontinentalnim avioprijevoznicima 15 putnika , za putovanja na posebno dogovorenim zračnim čarter linijama i vlakovima ili hidrogliserom najmanje 80% kapaciteta, za putovanja stranih putnika koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu min. 4 do 8 putnika, osim ako ugovorom nije drugačije zaključeno.
U slučaju potpunog odustajanja od Ugovora, organizator će pokušati ponuditi putniku alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik prihvati ili odbije u pisanom obliku u roku od 24 sata. U slučaju prihvaćanja novog ugovora, putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kojoj pravnoj osnovi prema organizatoru na osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja obavijestiti putnika na najprikladniji način, zadržava pravo izmjene dana ili sata putovanja, kao i pravo na promjenu plana puta i potrebne izmjene programa putovanja (promijenjeni detalji leta, prisilno slijetanje, kvar vozila, zagušenje na granicama ili u prometu, zatvaranje mjesta namijenjenog za obilazak, promjena viznog režima, sigurnosna situacija, prirodne katastrofe ili druge vanredne i objektivne okolnosti i viša sila) bez obaveze plaćanja štete ili bilo koje druge naknade za putnike. U tim slučajevima organizator snosi sve dodatne troškove promjene programa putovanja. U slučaju da je započeto putovanje prekinuto iz opravdanih razloga, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

 1. PRIGOVORI I ŽALBE PUTNIKA:

Putnik je dužan obavijestiti lokalnog predstavnika, organizatora na licu mjesta, a ako to nije dostupno, izravno organizatoru i izravnom pružatelju usluga (npr. Prijevozniku, hotelijeru itd.), Da sarađuju u dobroj vjeri otkloniti uzroke pritužbe i prihvatiti ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok prigovora nije riješen na licu mjesta, putnik sastavlja pismenu žalbu u dva primjerka s predstavnikom organizatora ili pružatelja usluga, koju potpisuju oboje. Putnik zadržava jedan primjerak žalbe. Ako se uzrok prigovora otkloni na licu mjesta, putnik je dužan potpisati obrazac za potvrdu, u protivnom se smatra da je program putovanja u potpunosti izvršen ako je nastavio koristiti ponuđeno rješenje. Ako se nedostaci ne otklone na licu mjesta, putnik je dužan podnijeti opravdan i dokumentiran pisani prigovor (potvrdu žalbe, račune za plaćene dodatne troškove, zahtjev za vrste neizvršenih usluga), konkretiziran i kvantificiran, isključivo organizatoru unutar 8 dana nakon završetka putovanja u odnosu na svakog putnika pojedinačno i druge dokaze) i zatražiti povrat razlike u cijeni. Svaki putnik koji potpiše ugovor u svoje ime i za račun osobe iz ugovora ili osobe sa odgovarajućim punomoćjem, podnosi prigovor pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne pritužbe. Organizator je dužan uzeti u obzir samo blagovremene, obrazložene i dokumentirane pritužbe čiji se uzrok nije mogao otkloniti tokom putovanja na licu mjesta. Organizator je dužan putniku dostaviti pisani odgovor u roku od 8 dana, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uredne dokumentacije, putniku se isplaćuje razlika u cijeni.

Ako prigovor nije potpun i potrebno ga je urediti, organizator će putniku dostaviti odgovor da ga uredi u zadanom roku pod prijetnjom propusta. Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, i u zakonskom roku, odgovoriti putniku sa neblagovremenim, neosnovanim ili neurednim pritužbama. Smanjenje cijene prema prigovoru putnika može doseći samo iznos prigovorenog i neizvršenog dijela usluge, ne može uključivati ​​već korištene usluge, niti može iznositi cijelu cijenu programa putovanja. Iznos naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i pravovremenoj reklamaciji, proporcionalan je stepenu neizvršene, odnosno djelomično izvršene usluge. Ako putnik prihvati plaćanje odštete na ime proporcionalnog smanjenja cijene, ili bilo koje druge vrste naknade, podrazumijeva se da se slaže s prijedlogom organizatora za mirno rješavanje spora, i na taj način odriče se svih daljnjih potraživanja prema organizatoru, bez obzira na to da li je potpisao pismenu potvrdu o nadoknadi troškova uz klauzulu o konačnom rješavanju međusobnih sporova. Smatrat će se da je putniku vraćena razlika u cijeni i postignut sporazum s putnikom u skladu sa zakonom i ovim općim uvjetima, kada je organizator ponudio putniku stvarnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge. zaključivanje ugovora o putovanju i drugih raspoloživih dokaza, te da je organizator postupio u skladu s pozitivnim propisima. Svaki zahtjev putnika da pokrene postupak pred nadležnim organima prije isteka roka za rješavanje pritužbi ili reklamacija smatrat će se preuranjenim, kao i obavještavanje medija i medija, kršenje ugovora i ovih općih uvjeta.

 1. OSIGURANJE ODGOVORNOSTI:

Turistička agencija “BOSNIA OUTDOOR” dala je garanciju u obliku polise osiguranja osiguravajućoj kući Wiener Insurance, kako slijedi: (BROJ POLITIKE 5.027.619) za:

 1. Osiguranje ugovorene odgovornosti organizatora putovanja-za štetu nastalu putniku zbog neispunjenja, djelomičnog ispunjenja ili nepravilnog ispunjenja obaveza u vezi s paket aranžmanom, utvrđenih Općim uvjetima putovanja i programom putovanja, po štetnom događaju do do 10.000,00 KM
 2. Osiguranje opće, ugovorne odgovornosti organizatora putovanja prema trećim licima-za iznos osiguranja sa ukupnim limitom od 10.000,00 KM
 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PUTNIKA:

Lični podaci putnika, koje dobrovoljno daje, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je suglasan da Organizator može koristiti osobne podatke za realizaciju dogovorenog programa putovanja, pri čemu se adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja te imena pratilaca ne mogu saopćiti drugim osobama, osim osobama određenim posebnim pravila.

 1. OBAVEZNA PRIMJENA:

Organizator može predvidjeti različite odredbe u vezi s ovim Općim uvjetima prema Programu ili Posebnim uvjetima putovanja, zbog posebnih uvjeta i pravila izravnih pružatelja usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajem (povodom sporta, kongresa i slični međunarodni događaji i posebne vrste turizma – lov i ribolov, ekstremni sportovi itd.) i koji su sastavni dio takvih ugovora. Neefikasnost određenih odredbi Ugovora ne dovodi do neefikasnosti cijelog Ugovora o putovanju, što se takođe odnosi na ove Opšte uslove poslovanja.

 1. COVID 19

Agencija Bosnia Outdoor od izbijanja korona virusa poštuje sve mjere i preporuke Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Zavoda za javno zdravstvo i civilnu zaštitu.

 • Obaveza držanja udaljenosti,
 • Obaveza nošenja maski u zatvorenom prostoru
 • Obavezna dezinfekcija ruku,
 • Obavezno poštivanje dozvoljenog broja osoba u zatvorenom prostoru do najviše 50 osoba
 • Prilikom ulaska u zemlje u kojima je testiranje na Covid 19 obavezno, to ide na teret putnika / turista

In Istočno Sarajevo, June 15th 2021

Bosnia Outdoor

Dalibor Mojević, director

bs_BABS